លោក ថោង ខុន បង្ហាញឱកាសវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ភ្នំពេញ៖ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញពីសក្ដានុពលវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជានិង ឱកាសវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍នេះ ដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម លោក ថានីប៊ីន អាម៉េដ អាល់ ហ្សេយូឌី ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនាថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ លោក ថោង ខុនថ្លែងថា កម្ពុជាមានឱកាសវិនិយោគច្រើន ពិសេសលើវិស័យទេសចរណ៍ ដែលកំពុងត្រូវការការអភិវឌ្ឍបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងគោលនយោបាយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្ថែម ពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ដល់អ្នកវិនិយោគគ្រប់គ្នា។

លោក បន្តថា ភាគីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម អាចទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានតំណាងក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឌូបៃ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជា ការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច/សង្គម ការវិនិយោគ និងសក្ដានុពលវិស័យទេសចរណ៍។

បើតាម លោក ថោង ខុន នៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ មានសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព មានការអភវិឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ ទីក្រុង ផ្លូវល្បឿនលឿន ដែលអាចឱ្យអ្នកវិនិយោគមើលឃើញពីសក្ដានុពលនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបាន។

ជាមួយគ្នានេះ លោក ថោង ខុន ក៏បានស្នើឱ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសូមជួយជំរុញ ឱ្យមានការហោះត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Fly Emirates ពីឌូបៃមកកម្ពុជាឡើងវិញ ដើម្បីកំណើនទេសចរពីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមកកាន់កម្ពុជាបន្ថែមទៀត និងជួយសហការជំរុញការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ ដែលធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ២០១២ហើយ ដែលបច្ចប្បន្នបានអស់សុពលភាព។

លោក ថានីប៊ីន អាម៉េដ អាល់ ហ្សេយូឌី រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃការរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា និងចង់ស្វែងយល់ពីវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរ។

គួរជម្រាបថា កន្លងមក រវាងកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមានការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរឌូបៃ-យ៉ាងហ្គូន-ភ្នំពេញ ដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរទៅមកប្រទេសទាំងពីរ និងទាក់ទាញរំហូរទេសចរប្រទេសទី៣ផងដែរ៕